Heziketa lerroak

Institutuko ardatza DBHko 4 mailak eta Batxilergoa ditugu. Gainera, hezkuntza Premia Bereziak dituzten ikasleentzat zenbait tresna daude martxan: Laguntza Gela DBHko 1. eta 2. mailetako ikasle batzuentzat eta Gela Egonkorra, 6 ikaslerentzat.


Zikloa/ Etapa

Maila/ Nivel

Ikasle kopurua/

Nº alumnos y alumnas

Talde kopurua/

Nº de grupos

Ikasturtea/Curso

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

DBH / ESO

146

148

106

94

125

137

130

98

146

112

129

116

6

147

133

96

118


133

125

94

85

7

6*

6**

5**

6

6*

6**

6**

6

9*

6**

5**


7

6*

5**

6**

6

5*

6**

4**

DBHko guztira/ Total de ESO

500

490

509

594

437

24

24

26

24

21

DBHO


84

84

77

90

72

77

77

68

80

73

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

DBHOko guztira/ total de bachillerato

168

167

149

144

153

7

7

6

6

6

Guztira/ Total

668

657

658

694

590

31

31

31

30

27Comments