Zerbitzuak‎ > ‎

Jantokia
Enpresa hornitzailearekin zerikusirik duen guztia ikusteko ( menuak eta abar) klikatu ondoko lokarrian:

Aurtengo Hezkuntza-Sailaren  jantokiei buruzko ebazpena ikusteko klikatu hemen:

2013-14 ikasturtearen barne funtzionamendurako arautegia ikusteko klikatu Jantoki zerbitzua. Jantokiaren zaintza jantoki zerbitzuaren barruan dago, alegia, partaideen portaeraren kontrola bazkalorduetan. Bi txandatan jaten dute ikasleek (lehenengoan 193 lagun, eskola garraioa lanaldi jarraituko egunetan erabiltzen dutenek). Horretarako, 4-3 lagun sukalde lanetan aritzen dira eta 9-6 jagole bezala (egunaren arabera) janariak banatzen eta ikasleak zaintzen. Orotara 335 ikaslek erabiltzen dute zerbitzu hau. (ik. beheko taula). Javier Pombo irakaslea da  jantokiko arduraduna .

 

JANTOKIA

A-A-A

Osteg

Ostir

Jagole

9 (4 sukaldean)

6 (3 sukaldean)

Ikasle

1.                      txandan 193

2.                      txandan 142

 

orotara   335

193

26

 

219

193

26

 

219

 


Servicio de comedor. Incluye la vigilancia del comedor durante las horas de comida, es decir, el control del comportamiento de los comensales . Se atiende a alumnos en dos turnos (en el primero a 193, los que utilizan el transporte escolar los días de jornada contínua). Para ello, 4-3 auxiliares se ocupan de las labores de cocina y otros 9 o 6 (según el día)  de las de reparto de la comida y cuidado de los 335 alumnos (v cuadro inferior). El responsable del comedor es el profesor Javier Pombo.

 

COMEDOR

L-M-M

Juev

Vier

Monitor

(4 cocina)

6  (3 cocina)

Ikasle

1.                      turno193

2.                      turno 142

 

total    335

193

26

 

219

193

26

 

219

 


ĉ
URKO ACOSTA (Irakaslea),
11 sept. 2013 2:33
Comments