Antolakuntza

Barne antolaketa

Zuzendaritza Taldea

Zuzendaria

Alexander Aginagalde

Ikasketaburuak

Patricia Aller

Gotzon Valdecantos

Idazkaria / Secretaria

Alazne Zarate

Langile ez irakaslea edota funtzio berezioa

Iñigo Arrieta - Administrazioa

Jone Larrinaga - Administrazioa

Monika Ventades - Atezaintza

Begoña del Pino - Atezaintza

ESKOLA KONTSEILUA/ CONSEJO ESCOLAR


Irakasleria eta tutoretzen banaketa / Profesorado y distribución de tutorías

22-23_IRAKASLEEN_ZERRENDA.pdf