Emaitzak

Irakaslegoa

2_Irakasleen_ordezkarien_aukeraketaren_akta_2022.pdf

Familiak

3_Gurasoen_ordezkarien_aukeraketaren_akta_2022.pdf

Ikaslegoa

4_Ikasleen_ordezkarien_aukeraketaren_akta_2022.pdf

Administrazio-langilegoa

5_Administrazioko_pertsonalaren_ordezkarien_aukeraketaren_akta_2022.pdf

Hezkuntza-arreta osagarriko langilegoa

6_Hezkuntza_arretako_pertsonalaren_ordezkarien_aukeraketaren_akta_2022.pdf

Laburpen fitxa

0_laburpen_fitxa_OOG_publikoak_2022.pdf

Eratze akta

7_Ordezkaritza_Organo_Gorenaren_eratze_akta_2022.pdf